Innmelding

Ønsker du medlemskap hos oss, fyll ut skjemaet og huk av for at du aksepterer medlemsavtalen vår. 
Medlemsavtalen til Borgeskogen Treningssenter er tilgjengelig under innmeldingsskjemaet
Ønsker i tillegg medlemskap i StokkeBoxen

Jeg har lest og aksepterer medlemsavtalen(nødvendig)

 

Medlemsavtale Borgeskogen treningssenter

 1. Vilkårene under gjelder avtale mellom medlemmet(personen som godtar avtalen) og Borgeskogen treningssenter
 2. Avtalen kan tegnes av personer i alle aldre. Personer under 18 år må ha godkjenning av myndig foresatt, denne vil kunne stilles ansvarlig for medlemmet, også økonomisk om betaling uteblir. For personer under 16 år står foresatte ansvarlige også under trening. Borgeskogen treningssenter vil i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering, før mindreårige kan trene alene uten oppsyn av foresatte. 
 3. Borgeskogen treningssenter forbeholder seg retten til å nekte medlem ny avtale. Eksempler på dette kan være om gammel gjeld ikke er gjort opp i forkant, eller at medlemmet har blitt tidligere utestengt av andre grunner, for eksempel brudd på medlemsavtalen. 
 4. Avtalen er personlig og gjelder kun medlemmet som har godkjent avtalen. Slipper medlemmet inn andre, som ikke har godkjent adgang, kan medlemmet bli ansvarlige for dem og ilegges straffegebyr på 1000,- Medlemmer kan ta med seg venner/kollegaer på 1-en gratis prøvetime. En person har kun lov å komme på en gratis prøvetime om ikke annet er avtalt med senteret. Fra gang to skal eventuelle personer som ikke er medlem betale drop-in pris på vipps
 5. Avtalen er bindende, det vil si at du ikke har bindingstid, men at månedsfaktura kommer automatisk med mindre du sier opp. Oppsigelse skal skje skriftlig til Borgeskogen Treningssenter per e-post , minimum to uker før din neste faktura for å unngå faktura for en måned til. Det påløper gebyr på purring av utestående medlemsavgift, og systemet sender automatisk videre til inkasso hvis man ikke responderer på evt. Purring.
 6. Priser for medlemskapet er de som til enhver tid oppgis på hjemmeside og senteret. Ved justering vil det varsles, men senteret krever ikke godkjenning fra det enkelte medlemmet før en eventuell prisjustering. Det vil blant annet kunne forekomme årlige prisjusteringer. Om et medlem har hatt tilgang til senteret uten å betale, kan senteret etter-fakturere for tiden det gjelder. 
 7. Medlemmet plikter å holde senteret oppdatert med kontaktinformasjon, (adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer) slik at relevant informasjon og faktura kan sendes ut og tilgang til senteret kan gis til riktig mobilnummer. 
 8. Medlem plikter å informere senteret som grunnlag for en eventuell rabatt bortfaller, slik at medlemspris kan justeres til rett nivå. 
 9. All trening skjer på eget ansvar. Borgeskogen Treningssenter fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. Benytt verdiskap i garderobene. 
 10. Medlemmet er selv ansvarlig for at det har god nok allmenn helsetilstand som en behøver for å gjennomføre trening. Senteret er ikke ansvarlig for eventuelle skader et medlem måtte påføre seg. Det er førstehjelpsutstyr og hjertestarter i lokalet. Medlem bør orientere seg om hvor de er plassert og hvordan det brukes. 
 11. Sko og hygiene. Det skal benyttes innesko (sko som ikke brukes utendørs) i lokalene, og vaske av utstyr og kontaktflater etter bruk. 
 12. Medlemmet er ansvarlig for å rydde etter seg, som å sette på plass skiver, hantler, stenger og lignende. Søler en, finnes det vaskeutstyr i bøttekott som kan brukes til å moppe/vaske bort søl. Ser en noe ødelagt utstyr, eller er uheldig og ødelegger noe. Varsle senteret så de kan reparere dette. Et medlem som ødelegger eller skader utstyr, stenger osv med uvettig bruk, kan bli erstatningsansvarlig. 
 13. Medlemmer kan caste på senterets skjermer f. eks v møller og kan spille musikk på senteret. Ting som castes eller spilles skal ikke støte andre, ta hensyn på innhold og volum. Det skal også være innenfor norsk lov. Brudd vil kunne føre til utestengelse. 
 14. Det er kameraovervåkning på senteret.  
 15. Kiosken er selvbetjent og betales med Vipps. Tyveri vil kunne medføre utestengelse og politianmeldelse. 
 16. Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller tobakk på senteret. Ei heller prestasjonsfremmende midler som bryter med norsk lov. Antidoping Norges nettside vil til enhver tid ha oppdatert oversikt over hvilke midler som ikke kan benyttes av privatpersoner eller idrettsutøvere tilknyttet Norges idrettsforbund.